Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A tisztán látás kedvéért

2010.04.24

A tisztán látás kedvéért -
A Fidesz és a Lisszaboni Szerződés
2009-11-27 FÚSZ

A Lisszaboni Szerződést MINDEN PARLAMENTI PÁRT (MSZP, Fidesz, MDF, SZDSZ) 2007. december 17-en 325 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 14 tartózkodás mellett fogadta el. A magyar országgyűlés volt az első az EU-s tagállamok közül, aki elfogadta és aláírta ezt a Szerződést.

Magyarország elvesztésének 12 EU-stációja, amely a Szerződésben foglaltatik:

1. Minden magyar értek (benne a termőföld) elvesztése
2. A nemzeti termékék védelmének elvesztése
3. Pénzügyi függetlenség elvesztése
4. Kereskedelmi függetlenség elvesztése
5. Vám elvesztése
6. Az önálló adópolitika elvesztése
7. Külügy és hadügy elvesztése
8. Önálló jogalkotás elvesztése
9. Közigazgatás elvesztése
10. Belbiztonság elvesztése
11. Igazságszolgáltatás elvesztése
12. Magyarország kinyitása minden idegen előtt és bezárása az Unión kívülre szakadt minden magyar előtt.

A Lisszaboni Szerződéses aláírásának körülményei:

2007. december 17-en minden demokratikus legitimáció és a társadalmi konszenzus nélkül, sztrájkok miatti figyelemelterelő körülmények közt, sőt a közvélemény előzetes értesítése, népszavazás és parlamenti vita nélkül gyorsan, titokban a színfalak mögött a jelenlegi diktatórikus EU-vezetés első szolgai csatlósaiként, szégyenletes módon, mintegy parlamenti puccs keretei közt, ratifikálták ezt a nemzettipró Szerződést.

A Lisszaboni Szerződés lényege, következményei:

Hazánk nemzetállami függetlenségének feladása és a magyar állampolgárok magyar állampolgársági jogaitól való megfosztása!

A jelen fennálló alkotmányos rend erőszakos megdöntése!

A Lisszaboni Szerződés értelmében ezután a Magyar Országgyűlésnek nem lesz jogában dönteni olyan kérdésekben, mint saját külpolitika, saját biztonságpolitika, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, energiaárak, költségvetés, adók, stb., mivel minden ilyen jellegű reform jelenlegi és jövőbeli forrása is maga az EU központi vezetése és annak diktátumai!

Országunk oly mértékben veszíti el önállóságát, hogy gyakorlatilag gyarmati sorba kerül, kiszolgáltatva egy új európai szuperhatalom szamara, amelynek döntéshozatalába Hazánknak semmi béleszolása nem lesz!

Az ország ezáltal egy olyan nemzetközi politikus-csoport által vezetett szuperhatalomnak lett kiszolgáltatva, amely a népirtó és nemzetáruló, diktatúrát bevezeti akkori SZDSZ-MSZP magyar koalíció hű támogatója!

A magyar kormány az EU központi utasítására vezet be minden népellenes reformot az országban a legdurvább kényszerítő eszközökkel!

A Lisszaboni Szerződés nem a demokrácia és szabadság világába való belépést jelenti, amint azt a globalizációs diktatúrát építő EU és annak első csatlósa, a magyarországi liberális koalíció fennen hirdeti, hanem nemzeti szuverenitásunk és jogaink hivatalos kiszolgáltatását ugyanazon diktatórikus központi EU vezetés szamara, amely emberi és alkotmányos jogaink eltiprásában és a magyarság népirtásában hallgatólagosan segédkezik, amely a helyi koalíció közreműködésével a közös EU-reformokat rákényszeríti Magyarországra és amely teljesen rendben találja a szemkilövető, elnyomó és népirtó "demokráciát" és emberi jogi helyzetet Magyarországon!

A szerződéses alapja a parlamentáris diktatúrát alkalmazó Európai Egyesült Államok megvalósításának!

Felmerülő kérdések a Szerződést megerősítő "ellenzékkel" kapcsolatban:

Az meg világos, hogy az MSZP, az SZDSZ és az MDF támogatta ezt a magyar nemzetet gyalázó szerződést, de a Fidesz miért? (Álellenzék!)

Orbán Viktor úr és a Lisszaboni Szerződést megerősítő Fidesz képviselők miért nem végeztek előzetes kutatásokat és elemzéseket a Szerződés lényegének feltárására?
(Megtehették volna, de nem akarták!)

Egyáltalán miért nem olvastak el a Fidesz képviselők a 300 oldalas szerződést?

(Ugyanis, ha egy nemzetben gondolkodó igazi magyar ember elolvassa a szerződést, biztosan nem támogatja azt, mint ahogy azt Önök tették!)

Mi indokolja azt, hogy ellentétben a többi EU-országgal, a Fidesz képviselők ezt a történelmi lépést, nem hogy népszavazásra nem javasoltak, de meg parlamenti vitára sem tartottak érdemesnek - sőt, meg a közvéleményt sem értesítették sem a szavazás tervéről sem arról, hogy Önök igennel szándékoznak szavazni?
(Magyar nemzetet érintő információkat titkoltak e!)

Orbán Viktor úrék önként döntöttek így ebben a különleges jelentőséggel bíró kérdésben vagy a kormány kényszerítette Önöket?

Miért segédkeznek a kormány bűnrészeseiként a választóik és az egész magyar társadalom megtévesztésében?

Miért játsszák meg ebben a parlamentáris diktatúrában ezt az álellenzéki szerepet?

Nem veszik eszre a hithő szavazóik, hogy a Lisszaboni Szerződés aláírásával döntő bizonyítékot adtak arra, hogy a Fidesz valójában az MSZP-SZDSZ együttműködéses szövetségese és annak hátországaként egyengeti annak útját?
(Vakon X-elnek!)

Ajánlom a többszöri élolvasást, és a tudatos gondolkodást!

KEDVES MAGYARORSZÁG FEL KELLENE ÉBREDNI!

Egy magyar hazafi

Kép

Életbe lépett a Lisszaboni szerződés!
Európa nemzetei elvesztették a függetlenségüket
Jegyezzük meg ezt a dátumot: 2007. December 13-a, csütörtök, Lisszabon.

Ekkor írta alá Kohn(Kun) Béla, Rosenfeld(Rákosi) Mátyás követője, Gyurcsány Ferenc azt a megalázó diktátumot, amely véglegesen elveszi azt a jogos önrendelkezésünket, amelyet senkinek nincs joga elvenni tőlünk. Az EU Reformszerződésben már népszavazást mellőzve vontak mindent Brüsszeli hatáskörbe, megszüntetve ezáltal a nemzetek önálló érdekérvényesítő képességét. Az EU joganyag kötelező átvételével, és a külügy, a hadügy, valamint a kereskedelmi és monetáris ügyek hatáskör-átadásával Magyarország gyakorlatilag megszűnik, és teljességgel a nemzetközi cionista pénzoligarchia egyik gyarmata lett.

,,Az EU Reformszerződés hatása Magyarországra a következő pontokban foglalható össze:

Az EU Reformszerződés legfontosabb (fundamentális) következménye, amely miatt számunkra elfogadhatatlan, az, hogy
a külügy, a hadügy, valamint a kereskedelmi és monetáris ügyek integrálásával ("hatáskör-átadásával") Magyarország (miként a többi tagország) gyakorlatilag megszűnik.
Magyarország ugyanabba - vagy rosszabb - a helyzetbe kerül, mint az Osztrák-Magyar Monarchia idején az 1867-es kiegyezést követően. (Ismerjük ennek az I. világháborúba és Trianonba torkolló következményét.)
Ezeknek a következményeknek, illetve ezek eszközeinek - számunkra ugyancsak elfogadhatatlan - járulékai az alábbiak:
a. Az EU-val azonos jogállású (önálló jogi személyiségű) az Európai Központi Bank (EUM 245a. cikk (3)), sőt, az EU-t ténylegesen ez a szervezet irányítja. Ezzel az értékek érdekképviselete fölé emelkedik egy - gyakorlatilag természetes alap nélküli (virtuális) - értékjel-érdekképviselet.
b. A természetes - területi és nemzeti alapon álló - érdeksorrendiség érvényesülését megtiltva a háttérhatalom érdekprioritását erőlteti minden tagállamra (EUM 86. cikk ).
c. A "letelepedési" jog az EU-tagországok állampolgárai számára közösségi jogot jelent, míg a "harmadik országokban" élők számára személyhez kötött jogként érvényesíthető (EUM 43. cikk. Ez a magyarság számára a természetes együvétartozás gyakorlásának meghiúsulását, a nem magyarok vonatkozásában adott lehetőséggel a kozmopolitizmus származási vonatkozásban is megnyilatkozó kiteljesedését jelenti.
d. Az EU Reformszerződésben Németország - az NDK-val történt egyesülésre hivatkozva - olyan kérdésekben élvez mentességet, amelyek - ugyanazon okok alapján - a 2004-ben belépő országokat is megilletnék (EUM 87. cikk (2) c./) , ugyanakkor az ezeket az országokat sújtó hátrányok (támogatás csökkentés - ld. mezőgazdasági kvóta -, Magyarország és a Trianonnal elszakított utóállamok közötti jogharmonizáció tilalma - EUM 2. cikk (5) bekezdés második albekezdés, 4. jegyzet) Németországot még arányosan sem terhelik.
e. Az esélyegyenlőtlenség garanciái, a védzáradékok [EUM 94. cikk (10) bekezdés] ) arra szolgálnak, hogy a diktatúra kialakítson egy országonkénti helytartói hálózatot, akik arra ügyelnek, hogy a "közös érdek" (vagy az "egyenlőbb" tagországok érdekei) minden körülmények között érvényesüljenek, ha kell, a tagország érdekeivel szemben is.
f. A "taktikai" fogások a megtévesztést, az utólagos értelmezést szolgálják. Ezek közül kiemelkedő a definíciók hiánya és a piacgazdaság jellegének - szociális (EUSZ 3. cikk (3) bekezdés ), vagy a szabad versenyen alapuló nyitott (EUM 97b. cikk ) - eltérő meghatározása.
és védintézkedések (EUM 59. cikk
Ezzel az EU elveszi (integrálja) a tagországok függetlenségét, hiszen a szuverenitás legfőbb elemeitől, a nemzet érdekeinek a külkapcsolatokon keresztül érvényesített védelmétől, a belső intézményrendszert (benne a gazdaságirányítást) természetes szabályozási és ellenőrzési jogaitól fosztja meg."

 

A Lisszaboni szerződés magyar vonatkozásai

Mondani sem kell, hogy a Benes-dekrétumok ismételt megerősítésének közvetlen vesztesei a kollektív bűnösség vádjával sújtott szudeta-németek, és a felvidéki magyarok. A Szerződés keretein belül megerősített Benes-dekrétumok, pedig Európa szégyene.
Nem mondhatjuk, hogy a magyar diplomácia a jelen esetben vereséget szenvedett. A magyar diplomácia szerepe ebben az ügyben inkább Karinthy Frigyes: "A rossz tanuló felel" c. írásának az ismételt beteljesülése: Az európai diplomácia magasiskolájának abba a felső osztályába, ahol mindez lejátszódott a jelenlegi magyar kormány diplomatái elégtelen osztályzatuk miatt be sem léphettek. Az Európai Unió legfőbb dokumentumának ez a hanyagságon, és a tudatos félrevezetésen alapuló elfogadtatása, Magyarországon pedig a hatalmon lévő kormány, és az írástudók árulásának a kirívó példája.
Illyés Gyula: Árpád" című versében, Árpád, a magyarok vezére hosszas, és fájdalmas töprengés után, inkább a megérzésre, mint a józan észre hallgatva úgy dönt, hogy Európában "legalább szabadok leszünk." S nemzete áttódult Európába. Az egész nemzet, nem csak a kiváltságosak.
Az "Árpád" című versben a nemzet megmaradásának reménye, a szabadsághoz fűződik. Ez a szabadság, azonban sokkal több, mint a mamutbirodalom tartományain belüli közös fizetőeszköz, az áruforgalom, és a piac zabolátlan szabadsága. A magyarok megmaradását biztosító szabadsághoz egy olyan Európára van szükség, ahol a magyarok nem albérlőkként, hanem egyenrangú szomszédokként élnek.

Utógondolat

Amint mondottuk, a jelenlegi magyar kormány érdemben készségesen belegyezett a Benes-dekrétumoknak az Európai Unió keretei közötti megerősítésébe. Mi az, ami Magyarország egy estleges új kormány esetében még megtehet? A jelen esetben az Európai Unió bürokrácia bonyolultsága kedvezhet a magyaroknak. A Klausnak tett engedmény életbelépéséhez minden tagország formális belegyezése szükséges. Az uniós szabályok szerint, a Klausnak engedélyezett kivétel formális ratifikálására akkor kerülhet sor, amikor a Lisszaboni Szerződést legközelebb érdemben megváltoztatják. A Lisszaboni Szerződés megváltoztatására valószínűleg Horvátország 2010, vagy 2011-re tervezett Uniós tagságának a megszavazásakor kerül sor. Mivel az új magyarországi választásokig a cseh lábjegyzet nem jut el a ratifikációig, ki kell tartani amellett, hogy Magyarország nem fogadja el a kivételezést. Úgy legyen!

A fenti írás hosszabb változata olvasható Kaslik Péter Honlapján: www.Huncor.com

Forrás: Nemzeti Internet Figyelő

,, az ország számára a legtöbb kárt ma a piac mindenhatóságának dogmája okozza" ...A neoliberális kísérlet egész Európában kudarcot vallott" ,, A piac mindenhatóságába vetett vakhit csődöt mondott...Európa ma új irányokat keres. Úgy tűnik, a régi lesz az új törvény..." (Orbán Viktor: Egy az ország)

Hát Orbán polgártárs, ennek az idézetnek nagyon ellentmond az, hogy Önök vita , és mérlegelés nélkül aláírták a Lisszaboni szerződést, amely nem más, mint a ,,neoliberális kísérlet" és a ,,mindenható piac" erőszakos diktátuma.
De az igazság kedvéért álljon itt annak a néhány becsületes hazafinak a neve, akik nem szavazták meg a szégyenletes diktátumot:
Ők bátrak voltak, és a pártfegyelmet félrerúgva, szembeszálltak a 325 pártkatonával, és 19-en kiálltak a magyar nemzet érdekeiért:

Dr. Ángyán József, Fidesz
Básthy Tamás, KDNP
Bencsik János, Fidesz
Borsos József, Fidesz
Dr. Hargitai János, KDNP
Dr. Hende Csaba, Fidesz
Hock Zoltán, MDF
Katona Kálmán, MDF
Kuzma László, KDNP
Dr. Latorcai János, KDNP
Dr. Lukács Tamás, KDNP
Dr. Medgyasszay László, KDNP
Molnár Oszkár, Fidesz
Dr. Nagy Andor, KDNP
Nógrádi László, KDNP
Dr. Puskás Tivadar, KDNP
Dr. Simicskó István, KDNP
Soltész Miklós, KDNP
Tellér Gyula, Fidesz

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.