Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Kép

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ősi Szervezete  köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik szavazatukkal támogatták Dr. Tóth Ferenc polgármesterjelöltet.

Gratulálunk Koczó László Ősi Polgármesterének és  munkájához kívánunk sok sikert.

Adjon az Isten szebb jövőt!

  

Kép

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Ősi Szervezet Képviselőjelöltje

Kép Németh Norbert:  Ősiben születtem 1964. augusztus 24-én. Általános iskolát helyben végeztem. Várpalotán folytattam tanulmányaimat 1978-1981 Autó-motor szerelőként végeztem. Első munkahelyem az ÁFOR 2-es számú gépjármű javító Berhida 1981- 1983. A második az OFKFV Várpalotai telephelye 1983-1987 közben honvédség.  Rövid Németországi továbbképzés és két magáncégi alkalmazás 1987-1995.  A jelenlegi munkahelyemen 1995-től máig dolgozom, mint CNC gépkarbantartó a Visteon Hungary kft alkalmazottjaként.  Saját    élettapasztalatom, és az idősebbek példamutató élete, tanítása indított arra hogy a  mai nehéz helyzetben szülőfalum és lakosai hasznára, segítségére legyek legjobb tudásom szerint, ha bizalmukat elnyerem a feladathoz.

 

Kép


 „Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell.”

 

Kép

  Tisztelt Polgártársak!

 

  Annak tudatában vetem papírra soraimat, tudom, hogy ínséges, szűkös idők járnak az emberekre és az önkormányzatokra egyaránt. Az élet nem állhat meg. A helynek és az időnek megfelelően kell folytatni helyi közéletünket. Álláspontom szerint, az elkövetkező időkben másra is kell összpontosítani a helyi erőket, mint eddig. Szándékosan nem helyi önkormányzatot írtam! A helyi önkormányzatot – tágan értelmezve – tekinthetjük egynek a helyi közösséggel. Az önkormányzat nem önmagáért való szervezet! A törvény a helyi polgárokból, főleg a helyi lakosok pénzéből a helyi közérdek megvalósítása érdekében hozta létre. Csináljuk is így!
   A települési önkormányzat a közhatalom egyik megjelenési formája, de nem csak az! Egy igen drága szolgáltatás is! Minden önkormányzat sokba kerül az adófizetőknek. A hatalmi jellege ismert. A szolgáltató tevékenységét kell minden erővel fokozni, arra van most nagy szüksége a társadalomnak, nagyobb, mint valaha. Az önkormányzat a hivatal tagjai számára egy szolgálat, a jogkövető – igazságát kereső – polgárok számára pedig egy szolgáltatás kell legyen. /Navracsics Tibor/
  Mindenki előtt ismert, hogy a településünkön keletkeztek anyagi és nem anyagi nehézségek az elmúlt 20 évben. Okunk van elgondolkozni azon, hogy szakirányú jogi és/vagy közgazdasági egyetemi végzettségű emberek is szükségesek az önkormányzatba! Az Önkormányzati tv. nem véletlenül ezt kívánja meg a jegyzőktől! A választók – közvetlenül és érdemben, külön költség nélkül – 4 évente egyszer szólhatnak ebbe bele, az önkormányzati választásokon!
   Megválasztásom esetén Jobbikos lesz-e az önkormányzat? Az önkormányzat helyi lesz mert az a feladata! A Jobbik pénzt és sok munkát fordít arra, hogy az általa legmegfelelőbbnek vélt jelölt javára elősegítse a helyi közakarat kialakítását. Saját és a jelölt pártállásától függetlenül, mindenki szavazzon a legjobb meggyőződése szerint! Az önkormányzathoz való jog mindenkit egyformán megillet! Én ezt garantálom is.
   Alább idézem a törvényt az önkormányzatok kötelező feladatairól. Mondhatjuk, eddig is csinálta az önkormányzat olyan mértékben amennyire pénz volt. Ez igaz. Sok területen – különösen a foglalkoztatás elősegítése, valamint belvíz és csapadékvíz elvezetés terén – fokozni kell a közös erőfeszítéseket akkor is, ha nincs rá pénz az önkormányzatnál! Hogyan? Ha másként nem, hát népi erővel, társadalmi munkával, civil szervezetek bevonásával, sajátos gazdasági formációk létrehozásával, akárhogyan! Ezt rég feltalálták Japánban, alkalmazzák is, még mekkora sikerrel alkalmazzák.


Fejleszteni kell a közösségi életet minden téren.

 •  Én megoldom, hogy az önkormányzathoz mindenki kaphasson E-mailt, Skype, MSN üzenetet saját címére, aki szeretne, illetve tájékozódhasson az interneten akkor is, ha nincs internet előfizetése, számítógépe és nem is ért hozzá. Helyi kisvállalkozóknak hasznos szolgáltatások. Ez ma elemi szükséglet.
 •  Klub élet, helyi identitás erősítése, vállalkozó szakmai és kulturális közélet érdemi előmozdítása, legalábbis amire igénye van a választóknak. Lehet érdemben tenni azért, hogy ne menjen tönkre annyi vállalkozás és család, amennyi tönkre megy.
 • Sajnos ma olyan gyakori, hogy jobb sorsa érdemes családok nehéz helyzetbe kerülnek munkanélküliség, hitel vagy más miatt, hogy ez immáron tömegjelenség, helyi közösségi kérdéssé lépett elő. A segítésük nem csak akarat és pénz kérdése csupán.
 • Vannak lehetőségek, hogy a mi településünk a kedvezőtlen földrajzi fekvése ellenére se maradjon le más településektől, ám ezek a lehetőségek nem kézenfekvőek és nem is nyilvánvalóak; különben már éltek volna velük.

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.)A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei

 •  8. § a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás; Egy két fát, cserjét, virágot mindenki el tud ültetni. Vannak közösségi megoldások is. Eddig is tették. Önkormányzati feladat különösen az egységes terv kialakítása, példa, Királyszentistván, Jenő. Közérdekű munkával rendet lehet tenni a közterületeken a ráfordítások növelése nélkül is.· 
 •  vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása; A víz régóta gond! Pályázattal, társadalmi munkával, egy közhasznú társaság alapításával vagy más módon fel kell mérni, szakszerűen meg kell tervezni és folyamatosan csinálni kell, mert ez egyre nagyobb gond.
 •  a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása; Tűrhetetlen, hogy évekig rongálja az autókat egy-egy kátyú! Feltalálták már a hideg aszfaltot, meg lehet csinálni. Ez is önkormányzati feladat, amint látják.
 •  helyi tömegközlekedés; A munkanélküliség egyik oka. Mi még azokhoz a munkákhoz sem mindig férünk hozzá, ami van. Nehézkes a közösségi közlekedés. Valamit lehet ezen segíteni, ez sem kizárólag pénz kérdése.
 •  a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről; Ha nincs elég pénz fizetett alkalmazottakra, igénybe kell venni a közérdekű meg a közhasznú munkát. Problémás? Az hát! Csináltuk már, itt Ősiben is, megoldható.
 •  közbiztonság helyi feladatairól; Tipikus közösségi feladat. Be kell vonni minden polgárt a döntésbe is meg a kivitelezésbe is, meg lehet csinálni. Ez különösen a szőlőhegyen lesz egyre sürgetőbb.
 •  közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban; A szőlőhegyen rendbe lehet annyira hozni a földutakat, hogy ne csak terepjáróval meg traktorral lehessen ott közlekedni. A szőlőhegyet lehet villamosítani! Közérdeklődés esetén én nem sajnálom a fáradtságot a szervezésre. Ez bármennyibe kerül, sokkal többet hoz az ingatlantulajdonosoknak.
 •  a foglalkoztatás megoldásában; Egy két mini üzemet ide kell csalogatni, hogy munkához és jövedelemhez juthasson a nép! Ez mindennek az alapja! Gonddal jár az ilyesmi! Tudom. 30 éve vállalkozok, 15 éve folyok bele más vállalkozások ügyeibe hivatásszerűen; üzletviteli tanácsadóként. Én szeretem, elviselem a vele járó gondokat. Soha nem fognak vállalkozók ostromolni bennünket, hogy kizárólag Ősiben szeretnének fióktelepet létesíteni. Ez után menni kell és többlet szolgáltatást nyújtani az önkormányzat részéről, különben soha nem oldódik meg.
 • az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás;  Az iskola esetleges bezárása nem old meg semmit. Amit eddig a saját iskolánkra költöttünk, utána költhetjük más település iskolájára és még 1000 más hátránya van! Addig talán nem kellene eljutnunk! A társadalom drámai széthullásával, a fiatalok munka utáni költözködési kényszerével egyre több idős ember kerül méltatlan helyzetbe! Lassan nem lesz elég az ebéd és az átkötözés. Az erre fordítható pénz, bizonyosan nem tart lépést a növekvő igénnyel.
 • a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; E téren is vannak hagyományaink és eredményeink. Folytatni kell.
 •  (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően –, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az anyagi lehetőségeinken túl is keresni kell a megoldást! Az anyagi lehetőségek ma mindenhol nagyon szűkösek. Ezt kihívásnak is tekinthetjük. A közösségnek a kész vételen kívül még ezernyi lehetősége van céljai elérésére. Ahhoz kell a szakirányú képzettség, hogy a lehetőségeket átlássuk, korrekten és törvényesen tudjunk élni a rendelkezésünkre álló kiaknázatlan lehetőségekkel is.

Dr. Tóth Ferenc  (Polgármester-jelölt)

Kép

  Településünk nagy problémái

 

1.  Önök két módon választhatnak polgármestert:
     a.   Hagyományos, családias módon; a köztiszteletben álló, népszerű emberek közül.
     b.   Szakmai szempontok alapján. Ez utóbbi sem ördögtől való. Csak szakmai alapon választunk orvost, ügyvédet, vízszerelőt és még sok mást is.
 Az önkormányzat a választott testület tekintetében jog és gazdálkodás!
 Az önkormányzati törvény jobb időkben és jobb időkre készült!

2.   Ezzel a választással eldől az is, hogy az önkormányzat hagyományos módon működik tovább, ahogy eddig vagy kilép az eddigi keretek közül, alapvetően más vezetési módszerrel megoldjuk a helyi közösség gondjainak legalább egy részét.
A választók a hagyományos vezetési módot már ismerik

3.   Az általam szorgalmazott vezetés lényege, hogy vonjunk be mindenkit a feladatok    megoldásába, aki képes és hajlandó abban közreműködni. Ezzel mindenki végig részt vehet a helyi közéletben. Az én telefonszámom nyilvános a kampány elejétől és akkor is az marad, ha megválasztanak. Elvem: teljes nyilvánosság elejétől végig mindenki számára, érthetően; nem pedig mérlegek közzétételével.Helyi újság, annak aki kifejezetten kéri nyomtatva, mindenki másnak olcsón,  elektronikus formában. Az újság tartalma elsősorban gazdasági, ki mit adna, venne, ingatlantól a tojásig bezárólag! Állás, házkörüli munkától a főállásig. Vállalkozókat érintő kérdések. Közérdekű és közéleti kérdések, ismeretterjesztés illetve amire a közösség igényt tart.

4.   Teljes bizonyossággal lehet tudni, hogy önkormányzatunk nem kap annyi pénzt, amennyire feladatai ellátásához szüksége lesz. Annyit meg végkép nem, hogy a lemaradásait is ki tudja egyenlíteni. A hiányzó részt saját bevételeiből kell pótolnia.

5.   A hagyományos önkormányzat saját bevétele a helyi adó meg egy-két bírság.
Közgazdasági képtelenség, hogy romló, jobb esetben stagnáló, foglalkoztatottság mellett kizárólag a helyi adókra építeni az önkormányzat költségvetésének kiegyenlítését.

6.   Az általam szorgalmazott modern önkormányzat sokoldalúan vállalkozik, alkalmazza a közmunkát és a közérdekű munkát a költségei csökkentésére és még sok mást; másként nem lehetséges megfékezni a helyi adók gyors emelkedését és csökken a közfeladatok ellátására fordítható pénz is.

7.   Személyi kérdések, személyeskedések megszüntetése. A polgármester meg a képviselők az üléseiken jogot alkotnak, akár határozatot hoznak, akár rendeletet alkotnak. Az ülések előkészítése, vezetése tömény jog. Ahhoz, hogy a képviselő testületi ülések gyorsan, gördülékenyen nyugodt hangvételben mehessenek végbe, legalább a polgármesternek sokkal jobban kell tudni a jogot, mint a képviselőknek. Nem elég kicsit jobban tudni! Az üléseken hozzászólni csak:

 •  csak szorosan a tárgyhoz kapcsolódóan,
 •  törvénynek teljesen megfelelően,
 •  csak érdemben.

A vizsgán is ezért nehéz még 10 percet is beszélni!

8.   Önkormányzatunk vagyona, kötelezettségei, a takarékoskodás lehetőségei. Felülvizsgálom az elmúlt 20 év minden szerződését, illetve az Önkormányzat gazdálkodási gyakorlatát. A rég megkötött szerződések is megtámadhatók; Ptk. 241.§ alapján. Megtámadás nélkül is meg kell állítani, hogy még terhesebb legyen az Önkormányzatunk helyzete! 

9.    Az emberek gyakran feldúltan keresnek meg, hogy

 •  rossz és méltánytalan a Japán-hitel szerződésünk.
 •  vitatható az árképzés és indokolatlanul sokat fizet a nép a vízért, csatornáért, a szennyvíztisztításért.

Ezen kérdések vizsgálata kifejezetten jogászi és gazdálkodási kérdés.

10.   Munka, állás, jövedelem; a nép boldogulásának az alapja. Ez hatékony ellenszere a hitelproblémáknak is. Az önkormányzati törvény a települési önkormányzat kötelező feladatai között említi a foglalkoztatást. Lássuk be, a hagyományos önkormányzás nem tud mit kezdeni ezzel sem. Az adminisztratív segítésen túl, két módon lehet érdemben elősegíteni a munkához jutást:

 • önerőből javítjuk a munkába el- és visszajutást szervezéssel; itt jogi és közgazdasági kérdések tömegét kell megoldani
 •  ide hívunk egy céget, hogy helyben is legyen munka; ugyanazokat a problémákat kell megoldani, mint fentebb, csak hatványozottan… Nem véletlenül kerüli ezt feladatot majdnem mindenki! 

11.   Víz, víz, víz.
Ez a jogi, gazdálkodási összetevőkön kívül még műszaki elemeket is tartalmaz. Kilátástalan - még pályázat útján is – hogy egy szakcég teljes körűen felmérje-, megtervezze- és kivitelezze a településünk vízrendezését. Ennél is nagy jelentősége van az általam szorgalmazott vezetési és megoldási módszernek, különben esélyünk sincs semmire.
Ízelítőül néhány kérdés, amit tisztázni/megoldani kell:

 • A természetes vízfolyások műszakilag alkalmasak-e a bel- és csapadékvizünk elvezetésére? ( Többek szerint: nem! )
 •  Gyakorlatilag kikényszeríthető-e, hogy a Vízügy tegye alkalmassá a medret a vizeink befogadására?
 • Jogunk van-e mesterséges átemeléssel – szivattyúzás – a folyóba emelni a nem kívánt vizünket?
 • Törvénynél fogva milyen vízműtárgyak vannak/lehetnek a faluban; azoknak mi a reális mélysége/átömlési keresztmetszete?
 •  Ha mindez ismert, közadakozásból/pályázatból/köz- és társadalmi munkával, kézzel és géppel ásni kell a vízelvezető árkokat. Nem csoda, hogy ezekért a feladatokért sem veszkődik senki.  

12.  Sportcsarnok    
Jól mutatja a helyzetet. Be kellene fejezni, pénz nincs rá, különben rég befejezték volna. Pénz nélkül középületet építeni; ez bizony seregnyi jogi, gazdálkodási és műszaki probléma megoldását kívánja, minden ellenkező állítással szemben. Ha nem így lenne, 20 év alatt megoldották volna. Idő, az volt rá.

13.   Középületek felújítása, karbantartása, munkák közpénzből; ez maga az állatorvosi ló.
Milyen problémákat tudnak ezek okozni, erről nem szükséges szólni. Legalább 15 éve bíztatom a település vezetőit, hozzanak létre a közfeladatok ellátására egy helyi közhasznú társaságot, jelesül azért, ami kevés pénz településünkre jut, ne idegen vállalkozók vigyék el; a munkák milyenségéről nem is beszélve. Ilyen társaság létre hozása főleg pedig eredményes működtetése, messze túlnyúlik a hagyományos önkormányzatok rutin feladatain.

14.  Ősinek jobban kellene fejlődni, mert a környező települések is fejlődnek. Sanyarú anyagi helyzetünk ellenére javítani kell a település összképét. Valami módon tiszteletbeli főépítész után kell nézni, társadalmi megbízatás keretében.

 • tájház
 • falu kemencéje
 • fásítás
 • további parkosítás

E téren már vannak eredmények, folytatni kell. Ez még az eddigieknél is összetettebb feladat. A jómódú településeken ezt szakcégek bevonásával oldják meg az önkormányzatok. A kevésbé jómódú település meg próbálja összeállítani úgy az önkormányzatát, hogy önmagában is hatékony legyen ilyen feladatok megoldásában is.

15.  Köztudomású, hogy az önkormányzatok kiadásainak jelentős részét teszi ki a középületek – iskola, óvoda, hivatal - közüzemi számlái, különösen a fűtés. Sok önkormányzat a középületekben áttért a földgázról a szalmatüzelésű kazánra, ami legalább annyira bio, mint a gáz. Ami a szalmát illeti... az nálunk is van bőven. Az ilyen fajta áttérés sem hagyományos önkormányzati rutin, de van rá példa bőven. 

16.   A szőlőhegyünk fejlesztésével foglalkozni szeretnék, hiszen ilyesmik miatt lakunk falun! Egyáltalán nem mindegy, hogy a több száz ingatlan mennyit ér, mennyire megközelíthető, használható. Villamosítás, mezei utak rendben tartása legalább egy kicsit.

Remélem használható segítséget nyújtottam Önöknek a szavazáshoz!

 

Dr. Tóth Ferenc (polgármesterjelölt)

  

Kép 

TISZTELT ŐSI POLGÁROK!

Dr. TÓTH FERENC

     POLGÁRMESTERJELÖLT SZAKMAI MÚLTJA
 

Kép

EGY EMBER, AKI MINDANNYIUNK JÖVŐJÉT KÍVÁNJA SZOLGÁLNI. 

Vannak emberek, kiket a pirkadat egy személyben talál, van kit családjával s van kit nemzetében.
Ha a polgármestert keressük, mert szükségünk van a közösség támogatására, vajon ébredés után kihez fordulunk? Jószándéku ember sok van, de tenni csak az tud egymásért, ki kellő tudással és felkészültséggel rendelkezik, hogy problémánkkal megkeressük. Ehhez kellő szakmai tudással rendelkező bölcs emberre van szükségünk.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Név:                     Dr. Tóth Ferenc                            
Születési hely:        Budapest IV.
Születési idő:         1957. 02. 28.
Anyja neve:           Hegyi Rozália
Lakcím:                 8161 Ősi Ady Endre utca 37.
Mobil:                   06/20-9435-013
Fax:                     06-88/475-316
Mail:                     drftoth@freemail.huISKOLAI VÉGZETTSÉG
1971 – 1975    Mészáros Lőrinc Gépészeti Szakközépiskola, Jászapáti
1993 – 1996    Gödöllői Agrártudományi Egyetem Főiskolai Kar, Gödöllő, gazdasági mérnök
1996 – 1998    ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest, jogi szakokleveles gazdasági mérnök
1998 – 2003    ELTE Jogi Kar, Budapest, jogász

SZAKKÉPZETTSÉG
1992 – 1993    TIT felsőfokú külkereskedelmi szakképesítés

MUNKAHELYEK
1975 – 1977    Magyar Pamutipari Vállalat, Újpest, gépészeti vezető
1977 – 1980    Agroszer, Székesfehérvár, gépészeti vezető
1980 – 1985    ÁFOR, Várpalota, üzemegység vezető
1985 – 1995    magánvállalkozó, műszaki területen
1995 – 2009    ügyvezető, Tóth Patent Kft. Ősi
2009. nov. 1-   Igazságügyi Hivatal, jogász

Ősi. 2010. augusztus 21.                                                   Dr. Tóth Ferenc

 

Kép

Önkormányzati választás 2010.

Lassan át kell értékelni ezt is. Már ezt is át kell értékelnünk.
Én még az ELTE-n úgy tanultam, hogy a polgármesterség az állampolgárságon, büntetlen előéleten meg a beszámíthatóságon kívül máshoz nincs kötve! Akkor is gondoltam, ha az utóbbit komolyan vennék........hát nem mindenki lenne polgármester.........
Olyasmit is tanítottak még a témáról, hogy a polgármesternél, azért nem követelik meg még az elemi iskolai végzettséget sem, mert annak egy tekintélyes embernek kell lenni és az elég is. Így a tankönyv.
Nincs semmi baj azzal, hogy legyen tekintélyes. Ez szükséges feltétel, de nem elégséges.
A tankönyv meg a törvény feltehetően abból indult ki, amikor még az átlag településen egykedvűen telt az idő a tanácsháza csak úgy volt. A párt kiadta az utasításokat és annak végrehajtását dicső és kevésbé dicső eszközökkel ellenőriztette is ......... Ez volt a hatalom egysége, külföldiesen szólva az etatista állam.
Most már hatalommegosztás van, elvileg. (néha úgy tűnik, egyesek fejében tovább él a monolit típusú állami struktúra) Ennek örülhetnénk is, ha nem járna ezernyi új kihívással mindenki felé. Innét kezd bonyolulttá válni a történet!
Gyakran halljuk, hogy az állam ezt meg azt biztosan nem hagyná - ti. hogy emberek, cégek tönkremenjenek stb.  Anélkül, hogy példálózni akarnék, utalok rá, hogy a modern állam már hagyott, sőt tett egyet  s mást, amit nem vártak tőle.....
No ez az egész, úgy jön az önkormányzati választásokhoz, hogy az állam már elvileg sem gyakorol totális felügyeletet a polgárok fölött, sajnálatos, de tutélát sem gyakorol!
(tutela = gyám) Sok más mellett, erre találták ki az önkormányzatokat. Az önkormányzati költségvetéssel egy sereg állami kötelezettség átáramlik a helyi önkormányzatra. 
Most, hogy tartós recesszió gyötri a világot, az EU miatt teljes a felfordulás az egész társadalomban, nálunk megváltozott a gazdaság szerkezete és már köszönő viszonyban sincs sem az oktatással sem a munkaerő összetételével és még 1000 más problémánk van. Most az önkormányzatok szerepe bővül, hogy még izgalmasabb legyen a dolog, hát csökkenő támogatások mellett!
Ezen a választáson arról is döntenek a szavazók, hogy a régi - jól be nem vált - technikák érvényesülésének adnak zöld utat vagy megkockáztatják az újat! A formál logika szabályai szerint sokat nem kell gondolkozni. Amiről többszörösen bebizonyosodott, hogy nem gyógyír a problémára,  az később sem lesz megoldás. Ami új, legalább a reményt magában hordja, hogy jó megoldás lesz.

Essék néhány szó, a kornak megfelelő önkormányzatról. Most a szolgáltató, menedzselő önkormányzatok felelnek meg a társadalom szükségleteinek.
Miben áll a szolgáltatás és a menedzselés az eddig megszokottakon túl? Eddig csak a legelesettebbeket kellett segíteni az önkormányzatoknak. Ha így haladunk, lassan mindenki segítésre szorul valamiért!
A jókívánságokon túl is segíteni kellene a helyi vállalkozókat. A helyi megrendeléseket a helyi vállalkozók kapják, persze törvényesen. Akinek rosszul áll "szénája" segíteni kell, hogy méltósággal vonulhasson vissza és ne kerüljön utcára a családja.

A polgároknak gyakran van ma problémája bankokkal és más multikkal. Akinek ilyen gondja támad, minél előbb és minél közelebbről kap segítséget, annál több esélye van arra, hogy nem megy rá mindene a "kalandra". Munkanélküliség! A multik nem véletlenül települnek Fehérvárra! A dolgozni óhajtók oda-vissza útját vagy megszervezzük helyben vagy kiesünk a multi látóköréből! A társadalmunk elöregszik és széthullik; anómia. Közösségi megoldásokkal is segíteni kell az időseket az étkeztetésen túl is.
A takarékossági őrületben odáig jutottunk, hogy a kisebb településeken be a karnak záratni iskolát, óvodát, orvosi rendelőt; a nagyobbakon meg a kórházat! Itt jön képbe a fantáziátlan önkormányzati gazdálkodás. Ha egy településen megszűnnek az említett közösségi intézmények, a település halálra ítéltetett! Az agónia hosszú lesz és fájdalmas! Az ingatlanok elértéktelenednek, a hely élhetetlenné válik. A jelenlegi szűkös időkben kissé bizarr arról beszélni, hogy falun is lehetne sokkal jobban is élni. Lehetne! Gondoljunk az amerikai kisvárosokra. Ez nem csak pénz kérdése.   

Be kell látni, a központi kormányzat nem tud, nem is akar foglalkozni a társadalom minden létező problémájával. A helyi, speciális feladatokkal pedig akkor sem tudna, ha akarna ! Sok más mellett erre találták ki az önkormányzatokat. A jelenlegi önkormányzatokra már sokkal több feladat hárul, mint a 10 évvel ezelőttiekre és 1000 x több, mint 40 évvel ez előtt.

A választásokon fejére szól, ki szót emel; Arany János után szabadon. Ezt itt úgy értem, sorsáról dönt a többség. A demokrácia egy olyan szívtelen találmány, hogy többség dönt a kisebbség sorsáról is! Aki a régi felfogásban akarja folytatni az önkormányzást, nagy valószínűséggel el fog lehetetlenülni. Az új elgondolások már több helyen sikerre vezettek !
A társadalmi életet a történelem során mindig sok tévedés és csúsztatás lengte körül. Ma is divat azt gondolni, azért kell XY megválasztani, mert neki jó kapcsolatai vannak és sokkal több pénzt hoz majd a helyieknek, mint amennyit elkerülhetetlenül be kell fizetni. Jól átverjük magunkat! A pénzek osztogatása már nagyon meggyérült a nyomukba eredő büntetőeljárások meg nagyon megszaporodtak..... Ahhoz már nagy reményt  ne fűzzön senki, hogy mások megoldják a problémáját ! Ha megoldják, abban meg nem sok köszönet lesz ! Megoldva az lesz, amit mi megoldunk önerőből!
Ha már komolyan összevetünk múltat s jövendőt; essék szó a civilizált világban kicsiben és nagyban végtelenül elharapózott megoldási - pontosabban meg nem oldási - technikáról. Arra gondolok, hogy ma a világban szinte soha nem esszenciális értékek előállításával próbáljuk orvosolni a problémákat, hanem majdnem mindig valamilyen pénzügyi trükkel! Költségvetési hiány, hitel, esetleg a számlák ki nem fizetése, infláció, fiktív pénz meg értékpapírok kibocsájtása és hát ADÓEMELÉS! Nézzünk körül a világban, milyen népszerű, főleg az utóbbi! Mindent ezzel akarnak megoldani! Ezzel, önmagában, biztos nem lehet. Sajnos ez az önkormányzatok világában is nagyon elterjedt, megoldásnak tűnő valami, amolyan omnipotens eszköznek hiszik ! Megszámlálhatatlan példa bizonyítja, hogy ez önmagában nem megoldás; mégsem ábrándult még ki belőle a világ! Keresni kell más, polgárbarát megoldásokat is! Ez az újdonság.

Nepotizmus és xenofóbia. Egyesek szerint a mi társadalmi átkaink...

Mi a nepotizmus ? A Vikipedia szerint:

A nepotizmus a hatalmi poziciók (és a vele járó előnyök: vagyon, befolyás stb.) olyan elosztása, mikor a döntéshozók a rokonaikat, barátaikat részesítik előnyben az alkalmasabb, felkészültebb jelentkezőkkel szemben. A szó a latin 'nepos' szóból ered, melynek jelentése unokaöccs vagy unokatestvér. Van ennek egy kiterjesztett értelmezése is, nevezetesen: csináljunk mindent úgy, ahogy eddig is csináltunk. Mondhatnánk, ember léptékű, konszolidált álláspont.... Az is lehetne, de nem az! Veszélyes , kártékony álláspont! Nézzük a körülöttünk lévő világot. A civilizált világ megállíthatatlanul adósodik el és közben még jól sem élünk! Lehet, hogy 2 emberöltő óta nem születtek olyan emberek, akik meg tudnák fordítani ezt az átkozott trendet! Nem! Születtek, köztünk vannak csak nem jutnak semmilyen szerephez! Szerintem, ez a nepotizmus meg a nepotizmus átka! 
 Állam, hatalmi ágak, elkülönültség
A Marxista tanok alapján még úgy tudtuk az állam több száz évvel ez előtt elidegenedett a társadalom tagjaitól és önálló létre kelt, elkülönült célokkal és eszközökkel; a teljesség igénye nélkül, ilyen például az adóztatás és a büntetések mint állami felségjogok.

Mostanára már azt mondjuk, az állam objektiválódott. A lényeg nem sokat változott, csak jobban hangzik, mint annyi más ebben a fura világban!

Bibó István azt mondja, az önkormányzatok a 4. hatalmi ág. Nyomokban egy kicsit hasonlít az államra. Viselkedése, az általa bejárt út is hasonlít egy kicsit. Az állam kialakulása/objektiválódása/elkülönültsége már rég lezajlott és olyan lett, amilyen lett. A modern önkormányzatok most alakulnak ki. Rajtunk is múlik, hogy elkülönülten, öntörvényűen objektiválódik – nagyon hajlamos rá, lásd Max Weber idevágó írásait - vagy valóban a helyiek érdekében működő kifejezetten humanitárius önszerveződés lesz.   
Önkormányzat mint a helyi közösség szolgáltatója és menedzsere. Világunk eszeveszett tempóban differenciálódik! Mostanra mindenhez speciális ismeretek kellenek. Ebből a célból az állam és a multi egy saját apparátust tart fenn. Ez rendkívül drága és nincs is mindenkinek szüksége specialistákból szervezett csapatra. Ha megnézzük milyen információra van leggyakrabban szükségünk: jogi, üzleti, mérnöki. Orvosira is gyakran van, de az olyan különösen veszélyes üzem, hogy csak speciális helyeken - rendelő, kórház -  lehet alkalmazni, mert a nem kívánt eredménnyel is el kell számolni valahogyan! Mit csináljanak a többiek? Nekik valamilyen közösségi forrásból kell megszerezni az információt is meg a segítséget is. Ebben szerepet vállalhatnak a helyi önkormányzatok is! Aki kételkedik, nézzen utána svájci gyakorlatnak! A svájci állami és közigazgatási berendezkedés egy tőről fakad a miénkkel! Amikor a helyi önkormányzatot megválasztjuk, célszerű erre is gondolni.

Kameralisztikától napjaink önkormányzatáig
A kameralisztika – közigazgatás-tudomány őse - német földről indult úgy a XIX. század elején, nálunk a század 3. harmadában jelent meg; az USA-ban újult meg, vált modern tudománnyá és alapozta meg a mai közigazgatást. Amolyan interdiszciplína is meg speciális is. Egyesíti a rendészetet az ide vágó jogágakat a pénzügy tudomány idevágó részét a közgazdálkodás tan e részét és még egyéb ismereteket. Nehezen született meg, mint minden újdonság. Jobb időkben nem volt kérdés, hogy ki és mi módon finanszírozza. Mára a létjogosultsága, tudomány mivolta nem kérdés a finanszírozás viszont mindenütt a világon probléma! Különösen szerencsétlen a helyzet mostanában. Általános gazdasági válság nálunk - közelebbről meg nem határozható - egyéni és társadalmi válságokkal tetézve + időjárási anomáliák minden mennyiségben. A helyi területi önkormányzatok szolgáltatásaira egyre nagyobb szükség van, fizetni viszont nem nagyon tud/akar senki. Ez így jellemző mind az EU , mind az USA befolyási övezetében.  Másutt, hogy van, nem tudom. Mi ebben a kultúrkörben élünk, rajtunk nem segít, ha Ázsiában ez a probléma nem probléma. A trend és az állami akarat arra mutat, hogy csökkenő központi támogatások mellet, növekvő feladatok és kiadások. Az önkormányzat szolgáltatásait növelni kell; nem csak legelesettebbek felé, hanem minden helyi polgár felé és elkerülhetetlen a vállalkozás. Pénz nélkül, hogy lehet vállalkozni? Nehezen, de lehet. Pénzből sokkal könnyebb, az igaz. Sok ember teremtett már a semmiből vállalkozást.                                                              

Dr. Tóth Ferenc

Kép


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ősi

(Harmat, 2010.08.25 20:32)

Nagyon szép a bemutatkozás, én is gratulálok.

Ősi

(pityuapu, 2010.08.25 19:10)

Rendkívül tetszett a bemutatkozó írás, csak így tovább. Várjuk a folytatást.