Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


  

Kép

Egy igazság

- Igazság és Hamisság együtt mentek fürdeni.
A Hamisság előbb jött ki a vízből,
ellopta az Igazság ruháját, magára vette,
a sajátját meg ott hagyta a parton.
Szegény Igazság nagyon elszomorodott,
amikor nem lelte a holmiját, de így szólt magában:
- Inkább járok mezítelenül egész hátralevő életemben,
semhogy magamra vegyem a Hamisság köntösét.

Azóta mezítelen az Igazság,
a Hamisság meg mind a mai napig az
Igazság köntösében jár-kel az emberek között.

 

Kép

 

Volt egyszer ...

Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a Szeretet is. Egy napon az érzések valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott.
A Gazdagság egy luxushajón úszott el a Szeretet mellett. Ő megkérdezte: -Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? – Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely számodra!
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közeledett: – Büszkeség, el tudnál engem is vinni, válaszolt a Büszkeség,- itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak!
Hát a Szeretet megkérte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el: – Bánat, kérlek, vigyél el magaddal! –, Szeretet – mondta a Bánat – én nagyon szomorú vagyok, de egyedül akarok maradni a hajómon, hogy bánatomat ne zavarja senki!
A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta a Szeretet kérését.

Hirtelen megszólalt egy hang: – Gyere Szeretet, én elviszlek Téged! Aki megszólalt egy öregember volt. A Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudás:

Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?
Az IDŐ volt, mondta a Tudás.
Az IDŐ? – kérdezte a Szeretet. – Miért segített rajtam az IDŐ? A Tudás válaszolt:
Mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az életben a SZERETET!

 

Kép

 

"Az igazság előbb vagy utóbb, de utat talál magának." 

"A nagy embereket csak a könnyen utánozható dolgokban utánozzák."

"Amikor a hősök hirdetik: "Győzni fog a hősi életfolyás", és erre példát is mutatnak, fegyházba lökik őket. Amikor ugyanezt mondják a gyávák, és nem mutatnak rá példát, mindenki tapsol nekik."

"A hazáért mindenki köteles vérét áldozni, életét adni. Rossz politikáért senki sem."

"Vannak idők, amikor a kormányra valók fegyházban vannak, a fegyházba valók viszont kormányon vannak."

"Isten van, mert mi vagyunk, és volna akkor is, ha mi nem lennénk."

"Isten egyáltalán nem ott kezdődik, ahol az ember esze megáll. Ahol az ember esze megáll, ott a kutatás kezdődik."

"Nincs az a forró leves, melyet a széléről ki ne lehetne kanalazni."

"Ami a lelkekben összeomlik, az összeomlik a valóságban is."

"Ahol kicsi a hazaszeretet, ott nagy az önszeretet."

"Háborúk eddig csak azt döntötték el, hogy ki az erősebb, de sohase azt a kérdést, amiért kitörtek."

"Vannak esetek, midőn az a fontos, hogy ne maradjon meg se a kecske, se a káposzta."

"A parlamenti atyák a parlamentarizmust szolgálják, és nem a népet."

"Kalmárnemzedék még elpusztulni sem tud hősiesen, csak kalmármódra: csődbe kerül."

 

Kép

 

A bölcs ember. Egy 92 éves, kicsi, idős ember, szépen megfésülködött, megborotválkozott, felöltözött és reggel 8 órakor elindult az idősek otthonába. 70 éves felesége nemrég hunyt el, s ezért úgy érzi, muszáj elhagyni házát. Az idősek otthona előterében várakozik, s ránk mosolyog, mikor azt mondjuk neki, hogy kész a szobája. Miközben a lift felé tartunk, röviden elmondom neki, milyen is az ő kis szobája; elmesélem neki azt is milyen színű a függöny és az ágytakaró. -„Nagyon tetszik. ”S lelkendezik, mint egy 8 éves kisgyerek, aki most kapja meg élete első szobáját. -„Kedves Mihály, még nem is látta a szobát, várjon egy kicsit.” -„Az nem baj” közli. „A boldogság az mindentől független dolog. A boldogságot függetlenül választom. Az, hogy a szoba tetszik-e vagy sem, nem a bútoroktól függ vagy a dekorációtól, az attól függ, ahogy én azt látni akarom. Én már fejemben eldöntöttem, hogy a szoba tetszeni fog. A döntésemet minden reggel az ébredésemnél hozom. Dönthetek úgy, hogy a napomat az ágyban töltöm, és számolom, hány testrészem nem működik, mely részeim fájnak vagy köszönetet mondhatok az égnek a testrészeimért, melyek jól működnek. Minden nap egy ajándék, ha ki tudom nyitni a szemem, az új napra koncentrálok, a szép emlékekre, melyeket az életem során gyűjtöttem össze. Az öregség az olyan, mint a bankszámlád. Azt veszed le, amit összegyűjtöttél. Ezért az én tanácsom, hogy sok-sok boldogságot és szépet rakjál félre emlékeid bankszámlájára. Emlékezz ezekre az egyszerű gondolatokra ahhoz, hogy boldog legyél: 1. Szabadulj meg a gyűlölettől... 2. Szabadulj meg az aggodalmaktól... 3. Élj egyszerűen... 4. Adjál többet... 5. Várj kevesebbet...”

 

Kép

Grass, Günter:

A történelem olyan, mint egy vécé. Öblítünk, újból és újból lehúzzuk a vizet, a szar mégis visszajön.

Galla Miklós:

Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember.

Galsai Pongrác:

Az intenzív osztály napirendje: "Tizennégy órától tizenöt óra harminc percig csöndes óra. Szendergés, olvasás, agonizálás. Kinek mihez van kedve."

Anouilh, Jean:

A legutóbbi elemzések azt mutatják, hogy isten azok oldalán áll, akiknek sok pénzük és nagy hadseregük van.

 Bennis, Warren Dr., vezetéstudományi szakértő:

A jövő gyárának csak két alkalmazottja lesz: egy ember és egy kutya. Az ember dolga az lesz, hogy etesse a kutyát, a kutyáé pedig az, hogy ne engedje az embert a berendezések közelébe.

Costner, Kevin, mint Mr. Brooks:

Pénzt csak nélkülözhetetlen dolgokra költök. Vízre és temetőre mindig szükség lesz. Ez a temető az enyém.

DeMott, Wes:

Hogy lehetne megvédeni az állampolgárok jogait, ha a bíróságok semmi másra nem figyelnek, csak arra, hogy tiszteletben tartsák a bűnözők jogait?

Franklin, Benjamin:

Hárman akkor tudnak titkot tartani, ha közülük kettő halott.

Gide, André:

Ha filozófushoz fordulunk válaszért, a végén magunk sem tudjuk, mit kérdeztünk.

Egyazon isten teremtette a farkast és a bárányt, s aztán ez az isten el is mosolyodott, látván, "hogy jó".

Moldova György

„Minden forradalomnak megvannak a maga győztesei és nyertesei.

  A győztes a győzelemért harcol, a nyertes a nyereményért.”

Haussza közmondás

„Az őszinte embernek mindig legyen lova,

hogy elmenekülhessen, ha igazat mondott.

 

Kép

Árpád

Amikor Árpád átkelt a Kárpátokon, szeme előtt elterült a szép magyar haza, mely hegyet, völgyet, erdőt, mezőt, tavat, folyót és patakot a legszebb változatosságban mutatott fel, s mely a természet minden adományával pazarul meg volt áldva, s mindent nyújtott, ami az emberek fenntartásához és boldogulásához szükséges volt. Árpád innen szétküldte vezéreit, hogy az egyes vidékeket elfoglalják. Erdélybe Töhötöm vezért küldte, aki megverte Ghelo oláh fejedelmet, mire a föld lakói önként meghódoltak. A magyar föld leghatalmasabb fejedelme Zalán volt, aki féltette országát a magyarok terjeszkedésétől. A görögöket és bolgárokat hívta segítségül, együtt támadták meg Árpádot. Alpár mellet volt a döntő ütközet, ahol Zalán serege teljesen megsemmisült és ezzel az új haza a magyarok birtokába került. A régi Pannóniát a magyarok bejövetelekor Szvatopluk, a tótok fejedelme bírta. Árpád követet küldött hozzá ajándékokkal, egy gyönyörűen felszerszámozott hófehér lóval, aranyos zablával és nyereggel. Viszonzásul Szvatopluktól csak egy maroknyi földet, egy kis füvet és egy ital Duna vizet kért. Szvatopluk nagyon megörült a szép ajándéknak és azt üzente Árpádnak, hogy a kért dolgokból annyit vegyen, amennyit csak akar. Árpád visszaüzent, hogy o az egészet akarja, és most távozzon Szvatopluk arról a földről, amit Árpádnak egy fehér lóért eladott. Szvatopluk természetesen vonakodott eleget tenni Árpád kívánságának, mire Árpád megtámadta, seregét megverte és országát elfoglalta. Ezzel most már az egész magyar hon birtokába jutott. Árpád honfoglaló harcaiban nem egy vitéz lelte dicsőségét és korunkig hangzanak vissza Szabolcs, Tas, Töhötöm, Zuárd, Kadosa, Huba, Lehel, Bulcsú, Botond és a többiek nevei. Árpád az új országban helyreállította a rendet és bölcsen kormányozta a népet. Azon volt, hogy a magyaroknak a többi európai nép előtt tiszteletreméltó helyet szerezzen. Törekvései közepette, népének nagy fájdalmára, férfikorának legszebb éveiben, meghalt. Fejedelmi méltóságában fia, a tizenhárom éves Zoltán követte. Árpád halála után kezdődtek meg a magyarok harca a nyugattal. A nyugati népek, élén a németekkel, nagyon féltek az Ázsiából jött magyaroktól és elhatározták megsemmisítésüket. Nagy erővel indultak a szövetségesek a magyarok ellen, Pozsony mellett került sor a döntő csatára, melyben a németek legyőzettek. A magyarok évekig álltak harcban a nyugattal, eljutottak egészen Elzász és Lotaringiáig, még Olaszországba is, mire sikerült a németeknek Merseburgnál a magyarokat megverni. Ez a vereség sorsdöntő volt a magyarokra nézve, belátták, hogy rájuk Európában más hivatás vár, mint a nyugatnak ostora lenni.

Árpád fia, Zoltán, Ménmarót bihari fejedelem leányát bírta nőül. Házasságukból egy fiú született, Taksony, akire Zoltán még életében átruházta fejedelmi méltóságát. Taksony sokat harcolt és kiváló hadvezér volt, bár ő alatta szerezték a merseburgi vereséget. Fia, Géza, bölcs fejedelem volt, az ő uralkodása alatt tért keresztény hitre a magyarok jelentékeny része. Felesége Sarolta, fia, Vajk a kereszténységben az István nevet kapta. Géza 997-ben halt meg.

 

Kép